عيد سعيد قربان بر همگان مبارك

FavoriteLoadingاین پست را به کتابخانه شخصیم اضافه کن!

عید بر شما مبارک باد!

سلامتی، شادی و رزق زیاد را برایتان آروزمندم

مدرس و مشاور کارآفرینی

پست شده در اخبار و اطلاعات عمومي با برچسب:

حرف حساب!

اگر مشكلي داري، به دليل طرز فكر توست و تنها از يك راه مي تواني مشكلات را براي هميشه حل كني؛ اينكه طرز فكرت را تغيير دهي.

— وين داير