عيد سعيد قربان بر همگان مبارك

FavoriteLoadingاین پست را به کتابخانه شخصیم اضافه کن!

عید بر شما مبارک باد!

سلامتی، شادی و رزق زیاد را برایتان آروزمندم

مدرس و مشاور کارآفرینی

پست شده در اخبار و اطلاعات عمومي با برچسب:

حرف حساب!

وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی های او ایمان داری. وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه او به توانایی های تو ایمان دارد!

— لیمن