عيد سعيد قربان بر همگان مبارك

FavoriteLoadingاین پست را به کتابخانه شخصیم اضافه کن!

عید بر شما مبارک باد!

سلامتی، شادی و رزق زیاد را برایتان آروزمندم

مدرس و مشاور کارآفرینی

پست شده در اخبار و اطلاعات عمومي با برچسب:

حرف حساب!

کسی شادترین انسان است که به شادترین افکار می اندیشد. سالم ترین انسان کسی ست که موفقترین افکار را دارد.

— ویلیام فلپز