Purchase History

حرف حساب!

مردم شاید یک ایده عالی داشته باشند که واقعا دنیا را تکان دهد اما اگر به آن باور نداشته باشند, هیچوقت این ایده به واقعیت نزدیک نخواهد شد.

— مارک زاکربرگ