مشاوره رایگان


گرامی برای مشاهده محتوا لطفا وارد سایت شوید.

حرف حساب!

کسی که هیچ وقت اشتباه نمی کند هیچ وقت هم چیز جدید یاد نمی گیرد.هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.

— آلبرت انیشتین