مشاوره رایگان


گرامی برای مشاهده محتوا لطفا وارد سایت شوید.

حرف حساب!

اگر دو عبارت «خسته ام» و «حالم خوب نيست» را از زندگي خود پاك كنيد، نيمي از بي حالي و بيماري خود را درمان كرده ايد.

— وين داير