ویرایش

شما وارد نشده اید
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

حرف حساب!

هر گاه بفهمي كه اهدافت را خودت تعيين مي كني، مي فهمي كه زندگي ات را هم خودت شكل مي دهي.

— وين داير