ارسال پست جدید

این صفحه محدود شده است. لطفا برای دیدن این صفحه وارد شوید / ثبت نام شوید .

حرف حساب!

بزرگترين نشانه ي ناداني انسان، نپذيرفتن دانسته هاي ديگران درباره ي چيزي است كه خود، سر رشته اي از آن ندارد.

— وين داير