ارسال پست جدید

این صفحه محدود شده است. لطفا برای دیدن این صفحه وارد شوید / ثبت نام شوید .

حرف حساب!

اگر افزایش دارایی خود را طلب می کنی،آن را پاک-از حقوق الهی و مردم- کن.

— حضرت محمد (ص)