ارسال پست جدید

این صفحه محدود شده است. لطفا برای دیدن این صفحه وارد شوید / ثبت نام شوید .

حرف حساب!

کار کردن برای کسب مال حلال، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.

— حضرت محمد (ص)